ก.เกษตรฯ ร่วมมอบอาหาร แก่แพทย์พยาบาล-จนท. สู้โควิด-19

HoonSmart.com>> สมชัย รมว.การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน 


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(ซีพีเอฟ ) มอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่กักตัวเองหลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงถึงกว่าหมื่นคน รวมถึงส่งมอบอาหารให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 70 แห่งทั่วทุกภาคของไทย ทำให้รู้สึกชื่นชมต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงขอมาร่วมส่งมอบอาหารในโครงการจาก CPF ในวันนี้ และถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง กระทรวงเกษตรฯ จึงขอให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนอาหาร และยังเป็นประเทศที่มีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังกำกับดูแลจุดรับซื้อผลผลิต จุดกระจายสินค้า โดยใช้กลไกของเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศเป็ยจุดกระจายสินค้า รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานด้านการบริการต่าง ๆ อาทิ การลดขั้นตอน ทั้งเรื่องการอนุมัติ/อนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้า โดยใช้ระบบออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น