สมาคมบล.บริจาคมูลนิธิรามา 4 ลบ.สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์

พิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้มอบเงินบริจาคจากสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 4,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี โดยมีศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ 2 จากขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี และนพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (ขวาสุด) ผอ.รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ร่วมรับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID19