ปตท.ยื่นไฟลิ่ง OR ราคาน้ำมันพุ่งหนุน หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีฯวิ่งแรง

HoonSmart.com>>ปตท.ยื่นไฟลิ่งบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 2,700 ล้านหุ้น กรีนชู 300 ล้านหุ้น จัดสรรขายผู้ถือหุ้นปตท. ด้วย ส่วนปตท.สผ.ยันไวรัส-น้ำมันดิ่ง กระทบปริมาณขายไม่เกิน 5 % ของเป้าหมาย  388,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน  ด้านราคาเบรนท์ตีกลับแรง 10% สงครามน้ำมันผ่อนคลาย จีนซื้อเก็บสำรองฉุกเฉิน หนุนหุ้นพลังงาน- ปิโตรเคมีดีดกลับ นำโดย TOP ซิลลิ่ง

วันที่ 2 เม.ย. 2563 ภาคบ่ายนักลงทุนแห่เข้าซื้อหุ้นพลังงาน และปิโตรเคมี ส่งผลให้หุ้นครอบครัวปตท.มาแรงยกแผง โดยเฉพาะบริษัท ไทยออยล์ (TOP) วิ่งชนซิลลิ่ง และปิดที่  35.50 บาท บวก 4.50 บาทหรือ 14.52% ส่วนตัวอื่นใกล้ขึ้นชนเพดาน 15% PTTEP ปิดที่ 75.25 บาท บวก 8.25 บาทหรือ 12.31%   PTT สูงสุด 34.50 บาท ก่อนมาซื้อขายที่ 33.75 บาท บวก 3.50 บาทหรือ 11.57% และ IVL ปิดที่ 22.40 บาท บวก 1.10 บาทหรือ 5% สนับสนุนให้ดัชนีหุ้นดีดขึ้นแรงกว่า 32.76 จุด หรือ 2.96% ปิดที่ระดับ 1,138.27  จุด  เพราะมีข่าวดีเรื่องบริษัทปตท.ยื่นไฟลิ่งบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR)เรียบร้อยแล้ว  และราคาน้ำมันดิบล่วงหน้ากลับมาบวกแรง 10%

บริษัทปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (2 เม.ย.) บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น และอาจะมีการเสนอหุ้นเพิ่มเติม 300 ล้านหุ้น(กรีนชู) โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. เพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights)

ทั้งนี้ ปตท. จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ด้านนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 และราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างรวดเร็วกว่า 60% ในช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมานั้น ปตท.สผ. ประเมินว่าปริมาณการขายในปี 2563 อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  388,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คาดว่าจะต่ำกว่าไม่เกิน 5% เนื่องจากปริมาณการขายกว่า 70% เป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ กำหนดปริมาณรับซื้อขั้นต่ำไว้แล้วตามสัญญา และกำหนดราคาขายในหลายโครงการกับคู่สัญญาไว้แล้ว  ส่วนน้ำมันดิบประมาณ 30% ของปริมาณการขายทั้งหมด อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งบริษัทได้มีการทำสัญญาประกันความเสี่ยงด้านราคาไว้แล้วบางส่วน หากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลกระทบกับบริษัทในระยะต่อไป

“จุดแข็งที่สำคัญของ ปตท.สผ. คือมีโครงสร้างต้นทุนในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น เพราะเราปรับตัวในช่วงที่ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเผชิญกับวิกฤตราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่โครงการหลัก อยู่ในไทย มาเลเซีย เมียนมา และตะวันออกกลาง ซึ่งถือว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของโลก ทำให้บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไว้ได้ สถานะการเงินในปัจจุบันยังมีความมั่นคง จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี “นายพงศธรกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นเตรียมการรับมือกับราคาน้ำมันที่อาจจะอยู่ในระดับต่ำในระยะยาว บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเลื่อนแผนการเจาะสำรวจในบางโครงการออกไป เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญที่คำนึงถึงเสมอคือต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต รวมถึงความต้องการใช้พลังงานของประเทศด้วย

สำหรับแผนการดำเนินงานในโครงการ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการ G2/61 (แหล่งบงกช) นั้น ยังคงดำเนินการแผนเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้รวมกัน 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่มีไว้กับรัฐบาลในปี 2565-2566

นายพงศธรกล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่ง ปตท.สผ. มีแผนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสามารถผลิตปิโตรเลียมให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเช่นกัน โดยได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป แต่ยังคงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นตามกำหนดเดิม ไม่ให้กระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส เช่น มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเขตจตุจักรนำไปส่งต่อให้กับประชาชน มอบแอลกอฮอล์ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 (Strip test), ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโควิด-19, เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ รวมทั้ง รถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา-19

ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า  บล.ฟินันเซียไซรัส รายงานว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์  +10% หลังมีข่าวว่าจีนเตรียมซื้อน้ำมันดิบ เพื่อสำรองฉุกเฉินในจังหวะที่ราคาน้ำมันดิบถูกลงมาก

ปัจจุบันจีนมีน้ำมันสำรองทางยุทธศาตร์ราว 996 ล้านบาร์เรล อาจซื้อเพิ่มอีกราว 80-100 ล้านบาร์เรลในปีนี้

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ มีการเจรจากับรัสเซีย เพื่อไม่ให้เพิ่มกำลังการผลิต ทำให้สงครามราคาน้ำมันผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม ซาอุดีอาระเบียยังคงเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งออกและลดราคาขายตามแผนที่กำหนดไว้