“ชีวาทัย” ระงับโครงการสะสมหุ้น EJIP 9 เดือนช่วยพนง.ถูกพิษโควิด-19

HoonSmart.com>> บอร์ดชีวาทัยไฟเขียว ระงับลงทุนโครงการ EJIP ชั่วคราว 9 เดือน เหตุพนักงานได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมขยายเวลาโครงการออกไป 9 เดือน

บริษัท ชีวาทัย (CHEWA) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program : EJIP ) ทั้ง 3 โครงการ โดยระงับชั่วคราวการลงทุนโครงการ EJIP เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่รอบการจ่ายเงินเดือนของเดือนเม.ย.-ธ.ค.2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พนักงานได้รับผลกระทบ ทางบริษัทจึงมีมติช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

นอกจากนี้ขยายระยะเวลาของโครงการเพิ่มไปอีก 9 เดือน ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการสะสมและการจ่ายเงินสมทบของทั้ง 3 โครงการ