ตลาดฯ ขึ้น H หุ้น TPIPL หลังบิ๊กล็อตกว่า 47% อาจต้องเทนเดอร์

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย H ห้ามซื้อขายหุ้น TPIPL ชั่วคราวรอบเช้า 2 เม.ย.หลังบิ๊กล็อตสูง 47.34% อาจต้องทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์หุ้นทั้งหมด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย H หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนการชั่วคราวของบริษัท ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) รอบเช้าวันที่ 2 เม.ย. 2563 เหตุผลเนื่องจากปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) หลักทรัพย์ TPIPL จำนวน 9,080,416,000 หุ้น หรือ 47.34% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งรายการดังกล่าวอาจนำไปสู่การทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ TPIPL โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงของรายการดังกล่าวจาก TPIPL