“เลี่ยวไพรัตน์” บิ๊กล็อต TPIPL 1 หมื่นลบ. ปรับถือหุ้นในกลุ่ม

HoonSmart.com>> ” กลุ่มเลี่ยวไพรัตน์”เจ้าของ ทีพีไอโพลีน  บิ๊กล็อต กว่า 9 พันล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 1.11 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม 

วันที่ 1 เม.ย.2563 มีการซื้อขายกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) หุ้นบริษัท ทีพีไอโพลีน (TPIPL) รวม 10 รายการ จำนวน 9,080,416,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.11 บาท เท่ากับราคาในตลาด มูลค่าซื้อขาย 10,079.26 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการซื้อขายหุ้นของกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์  เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มเท่านั้น  การบริหารยังเหมือนเดิม มีนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารTPIPL

สำหรับ บริษัท ทีพีไอโพลีน  ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติค LDPE/EVA พร้อมลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีนักลงทุนรายใหญ่ นาย นเรศ งามอภิชน ซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อถือลงทุนมานาน ท่ามกลางผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากขาดทุน 1,259 ล้านบาท ในปี 2560 พลิกมีกำไร 323 ล้านบาทในปี 2561 และกำไรมากถึง 1,393 ล้านบาทในปี 2562  แต่ราคาหุ้นกลับไม่ปรับตัวลงสวนทางจาก 2 บาท ในปี 2560 ลงมาแถว 1.11 บาทในสิ้นปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(P/BV ) เพียง 0.49 เท่าเท่านั้น ถูกกว่ามูลค่ากิจการกว่า 50%

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ TPIPL 5 อันดับแรก ณ ปิดสมุดทะเบียน 14 มี.ค.2563

1. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด จำนวน 4,533,091,650 หุ้น สัดส่วน 23.63%
2. บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 2,807,342,160 หุ้น สัดส่วน 14.64%
3. นาย นเรศ งามอภิชน จำนวน 1,182,200,000 หุ้น สัดส่วน 6.16%
4. นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ จำนวน 874,626,240 หุ้น สัดส่วน 4.56%
5. นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ จำนวน 867,122,740 หุ้น สัดส่วน 4.52%

ด้านบริษัท ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ได้รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์ว่า วันที่ 1 เม.ย. 2563 เข้าซื้อหุ้นคืน 9,210,000 หุ้น ราคา 1.11-1.12 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 10,284,100 บาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนหุ้นซื้อคืนรวมถึงปัจจุบัน 181,154,500 หุ้น หรือ 0.94% มูลค่ารวม 215,110,041 บาท