TMBAM Eastspring คืนเงินปิด 4 กองทุนครั้งแรก 30 มี.ค.นี้สูงสุด 10%

HoonSmart.com>> บลจ.ทหารไทย เริ่มคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน 4 กองทุน “ธนเพิ่มพูน-ธนไพบูลย์-ธนพลัส-ธนไพศาล” ครั้งแรก 30 มี.ค.63 หลังประกาศเลิกกอง สัดส่วนสูงสุดไม่เกิน 10% ของ NAV คาดทยอยจัดสรรเงินคืนทุก 2 สัปดาห์และครบทั้งหมดภายใน 90 วัน

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย (TMBAM Eastspring) แถลงการจัดสรรเงินคืนให้ลูกค้าทั้ง 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัสและกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล ว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2563 กองทุนได้เริ่มจ่ายเงินคืนเป็นครั้งแรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง 4 กองทุน ในสัดส่วนแตกต่างกันตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยอัตราจ่ายคืนสูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

“กรณีทหารไทยธนพลัสลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่ากองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลาง ต่างจากกองทุนที่เหลืออีก 3 กองทุน อาจลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่ามาก เพราะกองทุนเน้นลงทุนระยะยางถึงระยะยาว จึงมีตราสารระยะยาวแตกต่างจากกองทุนทหารไทยธนพลัส ดังนั้นแต่ละกองทุนจะได้รับเงินคืนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่ครบอายุและสภาพคล่องของแต่ละกองทุน”นายบุญชัย กล่าว

นายบุญชัย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เข้าไปดูตราสารของพอร์ตแต่ละกองทุน ว่ามีตราสารไหนที่ครบกำหนดอายุในช่วงเวลาจากนี้ 3 เดือนและจะนำเงินที่ได้จากสินทรัพย์ครบอายุ จ่ายคืนให้ถือหน่วยลงทุน และในแผนงานจะจ่ายคืนให้ผู้ลงทุนจากตราสารที่ครบอายุในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ เพื่อให้มีสภาพคล่องแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังถืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีการจัดทำตารางจ่ายเงินคืนประมาณการขั้นต่ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หรือภายในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะประกาศบนเว็บไซต์ของบลจ.ทหารไทย

“ราจะพิจารณาตลอดเวลาว่าเรามีความสามารถจ่ายเงินคืนจากตราสารครบอายุ 2 สัปดาห์มีมากน้อยขนาดไหน ซึ่งบางกองทุนเห็นชัดว่าจะได้เท่าไร บางกองทุนยังไม่สามารถระบุได้จึงต้องมอนิเตอร์ทุกสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้ 3 เดือนจากนี้ ผู้ถือหน่วยทั้ง 4 กองทุนมีสภาพคล่องไว้ใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และคาดว่าภายใน 1 เดือนจากนับจากวันนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนภายในสูงสุดไม่เกิน 20% ตามนโยบายของแต่ละกองทุนจากประมาณการทรัพย์สินที่ครบอายุ”นายบุญชัย กล่าว

อย่างไรก็ตามระหว่างทางถ้ามีโอกาสจังหวะตลาดการเงิน สภาพการซื้อขายตลาดตลาดตราสารหนี้กลับสู่ภาวะปกติได้เร็วก็จะทยอยขาย ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มจากประมาณการขั้นต่ำ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขายทรัพย์สินในราคาเหมาะสม เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนทุกคนภายใน 90 วันตามเกณฑ์ ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเนื่องจากสภาวะไม่ปกติจากโควิด-19 ที่ยังคาดไม่ได้จะหยุดเมื่อไร ก็จะขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ที่สำคัญคือหลังจากปิดกองพบว่าช่วยลดแรงกดดันต่อราคาและมูลค่าหน่วยลงทุนหรือ NAV ได้อย่างมีนัยสำคัญ

นายบุญชัย กล่าวว่า แรงกดดันด้านราคาที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการปิดกอง สะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจปิดกองเพื่อรักษามูลค่าของเงินฝากและตราสารคุณภาพดีที่อยู่ในพอร์ตเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วภายใต้ภาวะดังกล่าว เพราะสามารถคุ้มครองมูลค่าของหน่วยลงทุนจากแรงเทขาย และช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากตราสารหนี้ในกองทุนล้วนเป็น Investment grade มีคุณภาพดี ไม่ได้มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้ ทางกองทุนก็ยังคงจะได้รับผลตอบแทนจากเงินฝากและตราสารหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนด และตลาดก็ยังมีความต้องการซื้อตราสารหนี้ที่กองทุนทยอยขายออกไป

ดังนั้น จึงอยากให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจ ไม่ตระหนกกับความผันผวนในระยะสั้นจนนำไปสู่ภาวะ Panic selling เพราะกองทุนตราสารหนี้ไทยล้วนลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีผนวกกับมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดการเงินของแบงก์ชาติ และการสนับสนุนมาตรการสภาพคล่องดังกล่าวจากธนาคารทีเอ็มบี ก็ทำให้เริ่มเห็นการปรับตัวดีขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้กองอื่นๆ เชื่อได้ว่าหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการเทขายออกมาในช่วงนี้

อย่างไรก็ดี หากกำหนดการจัดสรรเงินคืนของบลจ. ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนของลูกค้า ทางบลจ. ก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทีเอ็มบี
ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นสัดส่วน 35% และเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายกองทุน โดยทางทีเอ็มบีได้ออกโปรแกรมสินเชื่อระยะสั้นอัตราพิเศษให้กับผู้ที่ถือหน่วยของทั้ง 4 กองทุน

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทีเอ็มบี กล่าวว่า ธนาคารทีเอ็มบี ยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกคนที่มีการลงทุนใน 4 กองที่ปิดตัวลง
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อกองโดยตรงกับ TMBAM Eastspring ลูกค้าที่ซื้อกองผ่านทางทีเอ็มบี หรือลูกค้าที่กองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ก็สามารถเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อได้หมดทุกคน โดยสามารถแจ้งความจำนงผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อขายหน่วยลงทุน หรือผ่านทาง TMBAM Eastspring โทร 1725 ได้โดยตรง