บลจ.บัวหลวงเปิดซื้อ-ขายคืนกองทุนตราสารหนี้ปกติ BBL ซัพพอร์ตเต็มที่

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เปิดบริการซื้อ ขายคืนและสับเปลี่ยนกองทุนตราสารหนี้ได้ตามปกติ ยันคัดสรรตราสารหนี้ลงทุนเน้นคุณภาพสูง สภาพคล่องพอรองรับนักลงทุนไถ่ถอน ด้านแบงก์กรุงเทพ พร้อมสนับสนุนสภาพคล่อง

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยว่า บลจ.บัวหลวง สามารถให้บริการ “ซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยน” หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ และกองทุนอื่นๆ ทุกกองทุนของ บลจ.บัวหลวง ได้เป็นปกติเช่นที่เคยเป็นมาในสถานการณ์ที่โรคระบาดทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่างๆ ในตลาดอย่างที่ผ่านมา 2 สัปดาห์นี้

บลจ.บัวหลวง ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทสามารถรับมือโดยไม่มีปัญหาแต่ประการใด เพราะได้คัดสรรตราสารหนี้ที่จะลงทุนอย่างพิถีพิถัน รอบคอบ และะมัดระวังอยู่เสมอ ทาให้คุณภาพของทรัพย์สิน (Asset Quality) ของกองทุนตราสารหนี้ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ “สูงมาก” ซึ่งไม่มีอะไรจะทาให้ท่านมั่นใจได้ดีไปกว่าการแสดงพอร์ตของกองทุนตราสารหนี้ให้เห็นคุณภาพของสิ่งที่เราลงทุน

นอกจากนั้น บริษัทยังสำรองสภาพคล่องให้กองทุนไว้เผื่อรองรับการไถ่ถอน ให้เพียงพอกับแต่ละสถานการณ์อยู่เสมอ

นางวรวรรณ กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ บลจ.บัวหลวง ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจและใกล้ชิด ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนมากกว่าคิดถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ก็ติดตามสถานการณ์ร่วมกับบริษัทอย่างใกล้ชิด ทั้งยังแสดงตนว่าธนาคารพร้อมจะสนับสนุนสภาพคล่องให้อย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อเห็นคุณภาพของสินทรัพย์ที่ลงทุน ธนาคารกรุงเทพก็มีความสบายใจมาก

“ด้านเจ้าหน้าที่สาขาธนาคาร กับ บลจ.บัวหลวง มีความพร้อมที่จะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจ มั่นใจ และตัดสินใจได้เองอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้”นางวรวรรณ กล่าว