ด่วน !!! ไทยติดโควิด-19 เพิ่ม 136 ราย ยอดสะสมพุ่ง 1,524 ราย

ด่วน ไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 136 ราย ยอดสะสม 1,524 ราย แนะประชาชนร่วมมืองดพื้นที่แออัด เว้นระยะห่างทางสังคม

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 วันที่ 30 มี.ค. มี ผู้ป่วยใหม่จำนวน 136 ราย ยอดสะสมรวม 1,524 คน

ด้าน นนทบุรี กรุงเทพฯ ยังมีตัวเลขเพิ่มผู้ติดเชื้อสูงอยู่ ส่วนต่างจังหวัดยังพบเล็กน้อย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา พบว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในต่างหวัดมากกว่าในกรุงเทพฯ

ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและภูเก็ต พบติดเชื้ออยู่ 41 ราย ล่าสุด ได้มีการห้ามประชาชนออกไปพื้นที่ชายหาดทุกแห่ง และงดออกเคหะสถานตั้งแต่ 20.00 – 03.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รายงานในที่ประชุม ว่า  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม มีการสัญจรไปมาลดลง เมื่อเทียบกับวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดยพบว่า กรณีสัญจรทางถนนโดยรถประจำทาง ลดลง 45.58% จาก 800,000 คัน ลดลงเหลือ 450,000 คัน รถส่วนบุคคลลดลง 41.33% จาก 2 ล้านกว่าคัน เหลือ 1.2 ล้านคัน รถไฟฟ้าลดลง 58.63% จาก 300,00 กว่าคน เหลือ 1.4 แสนคน รถไฟระหว่างเมืองลดลง 64.6% เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือประชาชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหากจะทำให้ได้หรือลดการเติบโตการแพร่ระบาดของกราฟได้ จะต้องทำให้ได้ถึง 90% ถึงจะได้ผล ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากประชาชนต่อไป ทั้งการลดการไปพื้นที่เสี่ยง พื้นที่แออัด รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม