“การบินไทย” คลอดมาตรการช่วยพนักงาน 2 หมื่นคน

HoonSmart.com>>THAI ออกมาตรการช่วยเหลือพนักงาน 2 หมื่นคน หลังได้รับผลกระทบโควิด-19 หยุดให้บริการในหลายเส้นทางบิน

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย (THAI)  เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบธุรกิจการบินและ THAI หยุดเที่ยวบินชั่วคราวหลายเส้นทางทั้งในและต่างประเทศ  ส่งผลกระทบต่อพนักงานกว่า 2 หมื่นคน ยินยอมปรับลดเงินเดือน 25% ตามกฎหมาย ตั้งแต่ เม.ย.นี้เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้ออกประกาศช่วยเหลือพนักงานที่เป็นหนี้สถาบันการเงิน ยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงานผู้มีรายได้ลดลง เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้สถาบันการเงินตามมาตรการเยียวยาวของภาครัฐ

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  สมาชิกที่เป็นลูกหนี้ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนี้ จะผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นให้แก่สมาชิกที่เข้าโครงการลาหยุด โดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.- 30 ก.ย. 63   ให้ชำระเงินต้นค่างวดเหลืองวดละ 1,000 บาท/สัญญา (ไม่รวมดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และจะขยายสิทธิให้ครอบคุลมสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ทุกคน ไม่เฉพาะลูกหนี้ในโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน

นอกจากนี้ การถอนเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้สมาชิกถอนเงินได้คนละไม่เกิน 300,000 บาท/เดือน ส่วนยอดเงินที่ขอถอนเกินกว่า 300,000 บาทหรือถอนเพื่อปิดบัญชีสหกรณ์ ฯ จะรับคำขอถอนไว้ และพิจารณาทยอยจ่ายให้ตามสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ฯ จนครบยอดเงินฝากทุกบัญชีโดยเร็วที่สุด ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 63 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเกลี่ยเงินให้กับสมาชิกทุกคน ได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในภาวะวิกฤติ