บลจ.บัวหลวงเชื่อ BTSGIF กระทบช่วง COVID-19 สถานการณ์ปกติผู้โดยสารเพิ่ม

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวงเชื่อมั่นระบบรถไฟฟ้า BTS พร้อมรับมือ COVID-19 มั่นใจกองทุน BTSGIF เติบโตได้ต่อเนื่อง หลังก้าวผ่าน COVID-19 ระบาด เชื่อมั่นจำนวนผู้โดยสารจะกลับมาสู่สภาวะปกติ คาดระยะยาวแนวโน้มการเดินทางจะเพิ่มขึ้น ให้ความมั่นใจผู้ถือหน่วยลงทุนเรื่องกระแสเงินสดจากรายได้ค่าโดยสาร พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้า BTS ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 อย่างเข้มงวดและเป็นรายแรกๆ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นตามภาวะ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS อีกทั้งลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ได้ทำความสะอาดภายในระบบรถไฟฟ้า BTS ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณจุดสัมผัสร่วมต่างๆ เช่น ราวจับบันได หรือบันไดเลื่อน ลิฟต์ เครื่องจำหน่ายตั๋ว บนสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี พร้อมทั้งทำความสะอาดขบวนรถไฟฟ้าด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนที่สถานีปลายทาง ทั้งยังเพิ่มการทำความสะอาดใหญ่ในขบวนรถไฟฟ้าหลังปิดบริการในอู่จอดรถไฟฟ้าทุกวัน รวมถึงมีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสวมหน้ากากอนามัยระหว่างโดยสารรถไฟฟ้าอีกด้วย

“แม้ว่าในอนาคต อาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ แต่มั่นใจในการดำเนินงานและจัดการของระบบรถไฟฟ้า BTS ของ BTSGIF โดยคาดว่าในระยะข้างหน้าก็จะสามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้โดยสารโดยรวมที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเพื่อไปถึงจุดหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วขึ้น ประกอบกับยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือเต็มรูปแบบ (สถานีห้าแยกลาดพร้าว ถึงสถานีคูคต) รวมถึงเส้นทางในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้น”นายพรชลิต กล่าว

ขณะที่ผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์นี้มีจำนวนลดลง เนื่องจากความกังวลเรื่อง COVID-19 ทำให้ต้องปิดสถานที่ต่างๆ ชั่วคราว รวมไปถึงการทำงานที่บ้าน (Work From Home) และจำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลง แต่เหตุการณ์เหล่านี้ น่าจะเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น หากการระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง กองทุนบัวหลวงเชื่อมั่นว่า จำนวนผู้โดยสารจะกลับมาสู่สภาวะปกติ และสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

นายพรชลิต กล่าวว่า ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหน่วยลงทุนว่า BTSGIF เป็นกองทุนที่สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ถึง งบการเงินล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนสามารถจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทุกไตรมาส รวมเป็นเงิน 5.061 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล 25 งวด รวม 4.342 บาทต่อหน่วย และเงินคืนทุน 7 งวด รวม 0.719 บาทต่อหน่วย

“เราเชื่อมั่นว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และการโดยสารรถไฟฟ้ายังเป็นทางเลือกที่รวดเร็ว สะดวกสบาย สำหรับผู้โดยสารในกรุงเทพฯและด้วยแนวโน้มการเดินทางที่มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ ที่มีประชากรหนาแน่นมากและจะหนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่ยังไม่รวมกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไป ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะยิ่งเป็นที่ต้องการของผู้โดยสารเมื่อระบบขนส่งมวลชนทางราง BTS สามารถตอบโจทย์นี้ เราจึงเชื่อมั่นว่า กองทุน BTSGIF มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก” รองกรรมการผู้จัดการ กล่าว