CIMBT หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ MRR-MLR ลง 0.125-0.25%

HoonSmart.com>> ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% MRR ลด 0.125% มีผล 26 มี.ค.63

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ลง 0.25% จาก 7.00% ต่อปี เหลือ 6.75% ต่อปี และปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.125% จาก 7.875% ต่อปี เหลือ 7.750% ต่อปี มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ระดับ 7.25% ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ธนาคารไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใด