สมาคมค้าทองฯ ประกาศราคาซื้อ-ขายทองแท่งส่วนต่าง 300 บาท

HoonSmart.com>> สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำแท่งขายออก-รับซื้อคืนมีส่วนต่าง 300 บาท เป็นการชั่วคราวท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด กระทบราคาทองคำผันผวนสูงไม่เป็นไปตามสภาวะปกติ

สมาคมค้าทองคำ ออกประกาศ “การกำหนดราคาทองคำ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19” โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัวโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนัก ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทองคำเป็นวงกว้างส่งผลให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง การกำหนดค่า Premium หรือ Discount ไม่เป็นไปตามสภาวการณ์ปกติ รวมทั้งเกิดปัญหาด้านการขนส่ง นำเข้า-ส่งออกทองคำระหว่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลดเที่ยวบินและมาตรการการผ่านเข้าออกของแต่ละประเทศ

สมาคมค้าทองคำ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้าส่งออกทองคำ จึงมีมติกำหนดให้ประกาศ ราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนมีส่วนต่าง 300 บาท เพื่อให้การซื้อขายทองคำภายในประเทศยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

“คณะกรรมการบริษัทฯ หารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระ ซึ่งเห็นสมควรกำหนดมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทยมีความสมดุลและเป็นธรรม โดยอ้างอิงราคาทองคำตามกลไกตลาดโลก เพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายทองคำภายในประเทศได้ตามปกติและเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตนี้”