“มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้” ขาย ROJNA เกลี้ยง 8.0371%

HoonSmart.com>> “มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้” เทขายหุ้น ROJNA เกลี้ยงพอร์ต 8.0371%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำหน่ายหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จำนวน 162,388,337 หุ้น หรือ คิดเป็น 8.0371% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ไม่ได้ถือหุ้นอีก

ด้านหุ้น ROJNA มีการซื้อขายบิ๊กล็อตเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2563 จำนวน 76,323,783 หุ้น ราคาเฉลี่ย 3.34 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 254.92 ล้านบาท

หุ้น ROJNA ปิดตลาดที่ราคา 3.34 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง