‘สารัชถ์’ ขาย GULF 1 ล้านหุ้น ราคา 156.17 บาท

HoonSmart.com>>”สารัชถ์ รัตนาวะดี”รายงานแทนนิติบุคคลขายหุ้นกัลฟ์ฯ  รับเงิน 156.17 ล้านบาท   

นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) รายงานแทนนิติบุคคล ในการขายหุ้น จำนวน 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 156.17 บาท เป็นเงิน 156.17 ล้านบาท ผ่านบล.ยูบีเอส(ประเทศไทย ) คงเหลือหุ้นทั้งสิ้น 220,403,102 หุ้น เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563

ล่าสุดวันที่ 23 มี.ค. หุ้นปิดที่ 138.50 บาท รูดลง 17 บาทหรือ 10.93%

จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ GULF ณ วันที่ 6 มี.ค. 2563 นายสารัชถ์ถือหุ้นอันดับ1. จำนวน 756 ล้านหุ้น สัดส่วน 35.44% 2. UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือ 267 ล้านหุ้น 12.51% 3. GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED จำนวน 210 ล้านหุ้น 9.86% 4. GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD ถือ 159 ล้านหุ้น 7.45% 5. บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ถือ 100 ล้านหุ้นหรือ 4.69%