ALT คว้างานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะพัทยา มูลค่า 715 ล.

“เอแอลที เทเลคอม” เผยกิจการร่วมค้าเอ.ไอ ลงนามสัญญจ้างเหมางานกับกฟภ. ก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่พัทยา ส่วนงานกลุ่มที่ 1 มูลค่า 715 ล้านบาท

บริษัท เอแอลที เทเลคอม (ALT) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2561 กิจการค้าร่วม เอ.ไอ. ประกอบด้วย บริษัทฯ และ ltron France SAS ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างเหมางานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 1 ระบบ AMI, MWM และ IT Intergration มูลค่าสัญญาจ้าง 715 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาการดำเนินงานภายใน 720 วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามสัญญาและรับมอบพื้นที่