ASP มองปรับเกณฑ์ชอร์ตเซลยังเบา ชี้บล็อคเทรด-อนุพันธ์แรงกดดัน SET

HoonSmart.com>> บล.เอเซีย พลัส มองตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ชอร์ตเซล มาตรการเบาอาจฉุด SET ชี้บล็อคเทรด อนุพันธ์ ซื้อขายมาร์จิ้นยังเป็นแรงกดดนตลาดหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส มองกรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปรับเกณฑ์การทำ Short Sell เริ่มใช้ ช่วงบ่าย 13 มี.ค. 63 (วันนี้) จนถึง 30 มิ.ย. 63 จากเดิมขาย Short ได้ เฉพาะในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Tick) เป็นขาย Short ได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซิ้อขายครั้งสุดท้าย (Up Tick) คือการวาง Short ที่ราคาเสนอขาย (offer) หรือสูงกว่านั้น มองว่า มาตรการดังกล่าว ไม่ได้เป็นการห้ามทำ Short Sell เพียงแต่ลดความร้อนแรงของการทำ Short Sell เท่านั้น

นอกจากนี้มองว่าน้ำหนักของมาตรการถือว่าค่อนข้างเบา ซึ่งผิดจากความคาดหมาย และอาจทำให้ SET Index ที่ดีดตัวขึ้นมาแรงช่วยเช้า ย่อยตัวกลับลงไปได้ในการซื้อขายข่วงบ่าย

บล.เอเซีย พลัส ระบุว่าโดยกลไกแล้ว นอกจาก Short Sell ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นการเพิ่ม Momentum ให้กับตลาดเช่น Block Trade, อนุพันธ์ประเภทต่างๆ , การซื้อขายด้วย Margin เป็นต้น ซึ่งกลไกส่วนที่เหลือยังคงทำงานอยู่ และเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในช่วงต่อไป