กองทุน TMBPIPF ปันผล 19 สต. ชูทางเลือกลงทุนกระจายเสี่ยง

HoonSmart.com>> TMBAM Eastspring จ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus อัตรา 0.19 บาท/หน่วย ดีเดย์ 17 มี.ค.นี้ ชูทางเลือกช่วยกระจายความเสี่ยงท่ามกลางตลาดผันผวน ดอกเบี้ยต่ำ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus (TMBPIPF) ในอัตรา 0.19 บาท/หน่วย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 17 มีนาคม 2563

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ตลาดหุ้นซบเซา สภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนในพันธบัตร รวมถึงการแกว่งตัวอย่างรุนแรงของสินทรัพย์โภคภัณฑ์ ทั้งน้ำมันและทองคำ แต่สินทรัพย์ทางเลือกประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงรับกระแสรายได้จากค่าเช่า จึงได้รับความสนใจสำหรับผู้ลงทุน สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus (TMBPIPF) ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

กองทุนดังกล่าวมีการบริหารจัดการแบบ Active Management ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุน ที่ผ่านมากองทุนเติบโตและได้รับความนิยมจากผู้ลงทุน ภายใต้การจัดการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ของกองทุนสูงถึง 36,282 ล้านบาท (ข้อมูลจาก www.tmbameastspring.com ณ วันที่ 12 มี.ค. 2563)

นอกจากจะเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของระดับราคาแล้ว การรับกระแสรายได้จากค่าเช่ายังทำให้กองทุนสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ โดยนับตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนเมื่อ 30 มิ.ย. 2557 แล้วกองทุนจ่ายปันผลมาแล้วถึง 20 ครั้ง และเมื่อรวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ที่ 0.19 บาท/หน่วย รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 3.65 บาท และในปัจจุบันกองทุนนี้เติบโตอยู่ที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.4267 บาท