ตลาดฯ เพิกถอนหุ้น CNS ตั้งแต่ 20 มี.ค.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเพิกถอนหุ้น CNS ออกจากตลาด 20 มี.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ CNS จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ CNS จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 19 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ การเพิกถอนหลักทรัพย์ CNS เป็นไปตามที่บริษัทได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ