10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 29 ก.พ. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 29 ก.พ. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large-Cap_Feb 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์TSF-9.86-1.865.873.13
2กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-10.19-4.481.010.34
3กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรASP-GLTF-12.77-8.53-1.41-1.27
4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBTHAICGP-15.58-9.32----
5กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A-15.30-9.49----
6กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTGLTF-D-15.30-9.50----
7กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)SCBPMO-16.39-9.590.091.24
8กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPMOP-16.39-9.59----
9กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัสSCBLT2-14.94-9.640.900.49
10กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผลK20SLTF-12.88-9.66-0.561.31

Equity Small MidCap_Feb 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME-11.21-2.30----
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ปM-MIDSMALL-12.45-2.82-1.11--
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวM-MIDSMALL LTF-12.24-3.04----
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-11.72-3.31----
5กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ-16.85-7.29-10.28--
6ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-14.31-9.18-1.95--
7ธนชาตพริวิเลจT-Privilege-16.37-9.41-5.04-3.34
8ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A-14.54-9.67-2.47--
9ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B-14.54-9.81-2.47--
10ธนชาต Prime Low BetaT-PrimeLowBeta-16.20-10.15-1.11--

Property Indirect_Feb 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBPIND-3.7514.58----
2ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าSCBPINA-3.7714.57----
3แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ALHPROP-A-1.3813.049.84--
4กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-PIF-D-2.6312.8310.68--
5กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าKT-PIF-A-2.6312.8210.68--
6แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-8.0812.599.94--
7แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-7.2512.349.2212.18
8กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PIF RMF-3.3712.0610.21--
9ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์PHATRA PROP-4.6711.7610.6611.82
10เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-7.8211.7310.80--

Aggressive Allocation_Feb 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์PRINCIPAL SIF0.508.656.57--
2ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)UFIN-N-2.716.295.54--
3ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)UFIN-A-2.716.295.54--
4เอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยM-INCOMEAI0.095.01----
5ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัสSCBPLUS-0.224.764.06--
6ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME1.744.092.06--
7ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่าSCBMPLUSA0.163.902.33--
8บัวหลวงอินคัมB-INCOME-2.573.37----
9กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A0.093.15----
10กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D0.083.08----

Moderate Allocation_Feb 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART4-3.373.712.952.17
2ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTINC-A-4.681.35----
3ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTINC-R-4.721.253.62--
4ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTINRMF-A-4.601.03----
5ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTINRMF-P-4.601.03----
6กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKTWP-A-3.77-0.530.54--
7ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลางTMBAAMF-5.61-1.801.971.89
8อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลูABV-5.81-1.941.050.87
9เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF-5.62-4.02-0.42-0.22
10เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-2520-5.93-4.230.010.99

Conservative Allocation_Feb 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART3-2.932.022.061.91
2ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTCINCP-A-2.891.58----
3ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTCINCP-R-2.941.482.94--
4ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้นTMBAASF-2.301.472.452.32
5กรุงศรีชีวิตดี๊ดีKFHAPPY-2.350.93----
6กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้าB-SENIOR-X-1.970.75----
7ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBSMART2A-3.180.59----
8ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2SCBSMART2-3.180.591.091.71
9กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM-1.380.580.781.00
10กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพKFHAPPYRMF-2.440.51----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 29 ก.พ. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 29 ก.พ. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 29 ก.พ. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก