กสิกรไทยปิดบริการสาขา-เดอะวิสดอมในสนามบินสกัดไวรัส

HoonSmart.com>> ธนาคารกสิกรไทย ประกาศหยุดให้บริการสาขาและศูนย์บริการเดอะวิสดอมสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง รวม 5 สาขา ตั้งแต่ 12 มี.ค.63 จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัวโควิด 19 จะขึ้น

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งว่า ธนาคารประกาศหยุดการให้บริการสาขา และศูนย์บริการเดอะวิสดอมในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ได้แก่ 1. สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2. สาขาอาคารปลอดอากร สุวรรณภูมิ 3. ศูนย์บริการเดอะวิสดอม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Wisdom Lounge) 4. สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง และ 5. สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.2563 จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด

ทั้งนี้ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขรายงานข่าวเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2563 ว่าตรวจพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 2 ราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นั้น แม้ว่าผู้ป่วย 2 ราย ดังกล่าวจะไม่ใช่พนักงานธนาคารกสิกรไทย และในปัจจุบันยังไม่พบพนักงานของธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่ธนาคารถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นหน้าที่ของพลเมือง (Civic Duty) ที่พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

ธนาคารให้พนักงานที่ปฎิบัติงานที่สาขา/ศูนย์ ในท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง กักตัวเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน (Self-quarantine at home) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจในครั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ทราบแล้ว คือ 1. กระทรวงสาธารณสุข ผ่านกรมควบคุมโรค 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 3. บริษัท การท่าอากาศยานไทยและ 4. กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ (ผู้ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาของธนาคารในบริเวณใกล้เคียงได้ตามปกติ

ก่อนหน้านี้ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) หยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศงที่สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทุกแห่งทั่วประเทศอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด

สำหรับธนาคารให้พนักงานที่ปฎิบัติงานที่สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทุกแห่งที่จะทำการปิดนี้ กักตัวเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน (Self -quarantine at home) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่พบพนักงานของธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่อย่างใด