IVLจับมือโคคา-โคล่าฟิลิปปินส์ ร่วมทุนตั้งโรงงานรีไซเคิลขวด PET

HoonSmart.com>>อินโดรามา เวนเจอร์สร่วมทุนบริษัทโคคา-โคล่าฟิลิปปินส์  ตั้งโรงงานรีไซเคิลขวด PET คาดเปิดเดินเครื่องปี 2564 สร้างความยั่งยืนในระยะยาวของ IVL

บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิดเผยว่า บริษัท Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation (IVPPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (Coca-Cola Philippines) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2563 เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง IVPPC ถือหุ้นในสัดส่วน 70% และ Coca-Cola Philippines ถือหุ้น 30% จัดตั้งโรงงานรีไซเคิลแบบบูรณาการ ดำเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและมีแนวปฏิบัติชั้นนำที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม โดยได้นำกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุดมาใช้สำหรับผลิตขวดพลาสติกที่ทำจาก PET (Polyethylene Terephthalate) ทั้งนี้ กำลังการผลิตหรือจำนวนขวดพลาสติกใช้แล้ว คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ จะอยู่ที่ราว 30,000 ตันต่อปี หรือราว 2,000 ล้านชิ้นของขวดพลาสติก ซึ่งจะสามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ได้จำนวน 16,000 ตันต่อปี โดยที่โรงงานแห่งนี้จะเริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2564

บริษัทร่วมทุนแห่งนี้ IVL และ Coca-Cola Philippines จะเริ่มดำเนินการให้ความร่วมมือในด้านการรีไซเคิลเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและทรัพยากรของทั้งสองบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้ว สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% ดังนั้น ขวดพลาสติก PET จึงไม่ใช่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single – use) แต่จะถูกรวบรวมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำหลายๆ ครั้ง ภายในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการผลิตขวดเครื่องดื่มที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลได้ 100%

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมและแข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวของ IVLในด้านการลงทุนทั่วโลกในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรีไซเคิลพลาสติก PET อีกด้วย