BJCHI ได้งานเหมืองแร่-อุตฯ ก๊าซออสเตรเลียมูลค่า 880 ลบ.

HoonSmart.com>> “บีเจซีเฮฟวี่ อินดัสทรี” คว้างานใหม่โครงการ Koodaideri ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และได้งานเพิ่มโครงการ Santos ในประเทศออสเตรเลีย มูลค่ารวม 880 ล้านบาท

บริษัท บีเจซีเฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) แจ้งว่า บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่ในโครงการ Koodaideri ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รวมทั้งได้รับงานเพิ่มจากโครงการ Santos ในอุตสาหกรรมก๊าซ ซึ่งทั้งสองโครงการตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีมูลค่ารวมทั้ง 2 โครงการเท่ากับ 880 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการ Koodaideri เป็นงานเกี่ยวกับการจัดหา แปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขณะที่โครงการ Santos เป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะก๊าซ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ย.2563