MFC จับจังหวะ SET ดิ่งออกกองทุน M-FOCUS ช้อปหุ้นไม่เกิน 30 บริษัท

HoonSmart.com>> บลจ.เอ็มเอฟซีจับจังหวะลงทุนหลังหุ้นไทยร่วงแรง ส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ (M-FOCUS) คัดหุ้นไทยที่ดีที่สุดไม่เกิน 30 บริษัท เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน เปิดขาย IPO ตั้งแต่ 9 – 17 มี.ค.63

นายสดาวุธ เตชะอุบล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS เป็นกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 บริษัท มีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งจะคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดี โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุนในแต่ละขณะ มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อกองทุนสามารถจ่ายได้อย่างน้อยปีละครั้ง

สายบริหารกองทุนเอ็มเอฟซี มองปัจจัยสนับสนุนการลงทุนได้แก่ ในช่วงที่ผ่านมาตลาดตราสารทุนไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ในระยะสั้นตลาดมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรง แต่สำหรับมุมมองการลงทุนในระยะยาว การที่ตลาดปรับตัวลงมาถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน เนื่องจากราคาหุ้นมีการปรับตัวลงมาใกล้เคียงกับในอดีตที่เคยเกิดวิกฤต จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคัดกรองหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว

กองทุนเปิด M-FOCUS เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราตราสารทุนหุ้นทั่วไปที่ลงทุนในหุ้นหลายตัว และตราสารหนี้ทั่วไป สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ มีความยืดหยุ่นในภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถลดน้ำหนักการถือหุ้นเมื่อตลาดอยู่ในภาวะขาลง เพื่อรักษาเงินต้น และเมื่อตลาดกำลังจะกลับสู่ขาขึ้นก็สามารถเข้าซื้อหุ้นในราคาต้นทุนต่ำได้

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกได้ตั้งแต่ 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท โดยสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ