ตลาดฯ ปลด SP หุ้น AJA หลังแจ้งงบ-ปี 62 ขาดทุนอ่วม 370 ลบ.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ AJA เช้านี้ หลังส่งงบการเงินปี 62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) รอบเช้าวันที่ 9 มี.ค. 2563 เหตุผลเนื่องจากบริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี แจ้งผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุนสุทธิ 370.24 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.087 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 98.09% จากปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 186.91 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.043 บาท

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 403.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 213.34 ล้านบาท หรือ -34.57% มีจำนวน 617.08 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อน 181.38 ล้านบาท คิดเป็น 33.50% ซึ่งเกิดจากกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 174.94 ล้านบาท เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง เช่น เครื่องเล่นดีวีดี บลูเรย์ ถูกทดแทนด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งสภาพตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อยอดขายของบริษัทลดลง

สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและการให้บริการระบบโอนเงินและชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทย่อย (บางกอก เพย์) และรายได้จากการลงทุนลดลง 42.47 ล้านบาท คิดเป็ฯ 92.29% เกิดจากปีก่อนบริษัทรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทแห่งหนึ่งมูลค่า 43.02 ล้านบาท

ด้านต้นทุนขายมีจำนวน 296.72 ล้านบาท คิดเป็น 82.43% ของรายได้จากการขาย โดยอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 8.92% เมื่อเทียบงวดปีก่อนที่ 397.92 ล้านบาท คิดเป็น 73.50% สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทลดราคาสินค้าเพื่อเร่งระบายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่เคลื่อนไหวช้าและค้างนาน นอกจากนี้ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 4.96% เนื่องจากรายได้ลดลงและช่วงเวลาเดีวกันมีจำนวนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นตามแผนขยายธุรกิจ