บล.บัวหลวงรับโล่เชิดชูเกียรติสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

พิเชษฐ สิทธิอำนวย (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากการสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมี ขจิต ชัชวานิชย์ (ขวา) รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบ ในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่ 6 (บางรัก-สาทร) ณ ร.รวัดหัวลำโพง ซึ่งโครงการโรงเรียนคุณธรรมมีเป้าหมายเพื่อมุ่งยกระดับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางรักให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาพฤติกรรมและปลูกฝังเรื่องคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน