ทริส ประกาศเครดิตพินิจ MINT “ลบ”

ทริสฯห่วงภาระหนี้สูงของ MINT ลงทุนใหญ่ซื้อโรงแรมยุโรป ประกาศเครดิตพินิจ”ลบ”

บริษัททริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “ลบ” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ “A+” ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เนื่องจากการที่บริษัทจะซื้อหุ้นใน NH Hotel Group SA (NHH) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 6 ในทวีปยุโรป โดยบริษัทดังกล่าวมีโรงแรมอยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจจำนวน 382 แห่งด้วยจำนวนห้องพักรวม 59,350 ห้องและดำเนินงานอยู่ใน 30 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป อนึ่ง NHH จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาดริด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2561 บริษัทได้ประกาศที่จะซื้อหุ้นของ NHH จำนวน 65.85 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 16.8% ของทุนทั้งหมด รวมเป็นเงิน 421 ล้านยูโร หรือประมาณ 15.9 หมื่นล้านบาทโดยบริษัทจะใช้เงินทุนจากเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร

ก่อนหน้านี้ในเดือนพ.ค. 2561 บริษัทได้ซื้อหุ้นของ NHH ไปแล้วจำนวน 9.4% ของทุนทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงิน 8,100 ล้านบาท นอกจากนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติและบริษัทได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เพียงพอ บริษัทก็จะซื้อหุ้นของ NHH เพิ่มอีก 8.4% ของทุนทั้งหมด ในเดือนก.ย. 2561 และบริษัทจะทำคำเสนอซื้อ (Takeover Bid) หุ้นของ NHH ทั้งหมดที่เหลืออยู่ในช่วงปลายปี 2561

“ขนาดธุรกิจของ NHH การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทในการขยายธุรกิจโรงแรมในตลาดยุโรป และจะเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวของบริษัท อย่างไรก็ดี ภาระหนี้ของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีสถานะความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้ม “ลบ” สะท้อนมุมมองของทริสเรทติ้งในประเด็นดังกล่าว ทริสเรทติ้งจะพิจารณาทบทวนเครดิตพินิจของบริษัทอีกครั้งเมื่อได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนต่อไป