บลจ.กสิกรไทย เสริมทัพตั้ง “สุรเดช” นั่ง MD รุก Private Equity – อินฟราฟันด์

บลจ.กสิกรไทย เดินหน้ารักษาแชมป์ธุรกิจกองทุนรวม ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนลูกค้าลงทุนผ่านดิจิตอล ถึง 80% ภายใน 5 ปี เสริมทัพตั้ง “สุรเดช” นั่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ รุก Private Equity – อินฟราฟันด์ – REIT

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 ว่าบริษัทยังคงต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจ กองทุนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึงช่องทางการให้บริการและเครื่องมือช่วยการลงทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 ในธุรกิจกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนผ่านระบบดิจิทัล (Digital Wealth Advisor)

“ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ บริษัทเตรียมเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของแอปพลิเคชันกองทุนรวม (K-My Funds) และแอปพลิเคชันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (K-My PVD) โดยเน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคล (Personalize) เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนอย่างมั่นใจพร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนที่เต็มศักยภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน” นายวศิน กล่าว

นายวศิน กล่าวอีกว่า บลจ.กสิกรไทย มีกองทุนที่มีคุณภาพจากผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปัจจุบันบลจ.กสิกรไทยมีกองทุนที่ได้รับการจัดเรตติ้ง 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์รวมทั้งหมดถึง 10 กองทุน ขณะที่การพัฒนาระบบการให้คำแนะนำด้านการลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล และเน้นการทำความเข้าใจลูกค้า โดยลงลึกการเข้าถึงข้อมูลไปในรายบุคคลมากยิ่งขึ้น จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่จะเข้ามาผสานสมดุลและช่วยเติมเต็มความเป็นผู้นำ

“ระบบการให้คำแนะนำด้านการลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอล จะต้องอาศัยนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย เช่น การใช้ Big Data Analysis เข้ามาช่วยวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน หรือการสร้างแบบจำลองการลงทุนโดยอาศัยข้อมูลเชิงสถิตต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง พร้อมยังช่วยสร้างผลตอบแทนที่เต็มศักยภาพให้กับผู้ลงทุนทุกรายอย่างทั่วถึงมากขึ้น” นายวศิน กล่าว

นอกจากนี้ การที่บริษัทได้พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบดิจิตอลทำให้ บลจ.กสิกรไทยมีจำนวนลูกค้ากองทุนรวมที่ลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10% ซึ่งยอด ณ สิ้นปี 2560 มีลูกค้ากองทุนรวมที่ลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital-based Users) คิดเป็นสัดส่วนที่ 42% จากจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงสุดอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม

สำหรับเป้าหมายในปี 2561 นี้ บลจ.กสิกรไทยตั้งเป้าหมายฐานลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลเพิ่มขึ้นอีกเป็น 60% ของจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด และคาดว่าภายในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 80% ของจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด หรือคิดเป้าหมายเป็นลูกค้ากองทุนรวมที่ลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล 800,000 ราย จากลูกค้าลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด

ด้านภาพรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทยเติบโตอยู่ที่ 2.5% โดยปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อยู่ที่ 1.34 ล้านล้านบาท โดยแยกเป็นรายธุรกิจในส่วนกองทุนรวมอยู่ที่ 1.02 ล้านล้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1.95 แสนล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคล 1.25 แสนล้านบาท โดยคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดจำแนกตามธุรกิจอยู่ที่ 20.3%, 17.6% และ13.9% ตามลำดับ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นับว่ามีตัวเลขเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี เมื่อเทียบทั้ง 3 ธุรกิจ โดยเติบโตที่ 12.3 % ขณะที่กองทุนส่วนบุคคล เติบโตที่ 7.2% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีต่อบลจ.กสิกรไทยมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังแต่งตั้ง นายสุรเดช เกียรติธนากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ และมีประสบการณ์ด้านวานิชธนกิจ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) มาเป็น กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ซึ่งตำแหน่งว่างเว้นมากว่า 2 ปี

สุรเดช เกียรติธนากร

นายสุรเดช กล่าวว่า ความรู้และประสบการณ์ที่มีน่าจะเข้ามาช่วยเสริมธุรกิจ Private Equity ให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่สามารถรับความเสี่ยงได้มาก รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
“ตัวเลข AUM ไม่ยากที่จะทำให้เพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขเป็นความสำคัญรอง ขณะที่ผลดำเนินงานและความพอใจของลูกค้าสำคัญกว่า” นายสุรเดช กล่าว

///////////////////

ทีมผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา)
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย)
3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 1 จากขวา)
4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย)
5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย)
6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน (ที่ 1 จากซ้าย)
7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน (ที่ 3 จากขวา)
8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา)