Thanachart Bank Day 2018

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Thanachart Bank Day 2018 สำหรับนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำ 12 แห่งเข้าร่วมและได้รับเกียรติจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บรรยายในหัวข้อ “EEC in Progress” ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีผู้บริหารกลุ่มธนชาต นำทีมโดย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต