์NOK ฟรีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนไฟว์บิน กรุงเทพ-ฮิโรชิมา

นกแอร์” ฟรีค่าธรรมเนียม เปลี่ยนเที่ยวบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– ฮิโรชิมา รวมถึงผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารก่อน และ 21 ก.พ. 2563 พร้อมทั้งผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเดิมตั้งแต่ 21 ก.พ.- 31 มี.ค. 2563

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ ( NOK )  เปิดเผย ว่า  สายการบินนกแอร์ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางเข้า และออก จากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารก่อน และภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางเดิมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

นอกจากนี้  ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า และออก จากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  เดินทางสู่ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายใน 30 มิ.ย. 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน และต้องมีการเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

อีกทั้งผู้โดยสาร ที่มีเที่ยวบินต่อเนื่อง (Connecting Flight) จากเส้นทางภายในประเทศ สู่เส้นทางฮิโรชิมา  สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายใน 30 มิ.ย. 63 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน และต้องมีการเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม