SABINA กำไรปี 62 โกย 413 ลบ. โต 14% WACOAL ร่วง 5%

HoonSmart.com>> “ซาบีน่า” ปลื้มผลงานปี 62 ดีเกินคาดกำไรสุทธิ 413 ล้านบาท เติบโต 14.3% ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอ กวาดรายได้จากการขาย 3,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% จ่ายปันผล 0.62 บาท XD 7 พ.ค.63 ด้าน “ไทยวาโก้” กำไร 336 ล้านบาท ลดลง 5% เหตุค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขณะที่รายได้ยังโต 6%

บริษัท ซาบีน่า (SABINA) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกำไรสุทธิ 413.25 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.19 บาท เพิ่มขึ้น 14.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 361.59 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.04 บาท

บริษัทมีรายได้รวมปี 2562 จำนวน 3,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% จาก ปี2561 และมีรายได้ขายสินค้าและบริการจำนวน 3,279.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% จาก ปี2561

ขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2562 มีรายได้รวมจำนวน 804.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% จากไตรมาส 4 ปี 2561 และลดลง 5.1% จากไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไตรมาส 4 ปี 2562 จำนวน 803.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% จากไตรมาส 4 ปี 2561 และลดลง 4.9% จากไตรมาส 3 ปี 2562 ส่งผลให้มีกำไรไตรมาส 4 ปี 2562 จำนวน 96.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 12% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2561 อัตรา 28.1% แต่ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 อัตรา 17.1%

บริษัทชี้แจงว่าผลการดําเนินงานในปี 2562 ถือว่าดีกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่ากำลังซื้อได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการชะลอของเศรษฐกิจส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ออกกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกคอลเลคชั่นใหม่ๆ เช่น “บอดี้บรา” โดยดึง “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบลยู ์” มาเป็นพรีเซนเตอร์ ทำให้สินค้าดังกล่าวกลายเป็นสินค้าไฮไลท์ในช่วงปีที่ผานมา รวมถึงกลยุทธ์ทางการขายออนไลน์ เช่น การทําบิ๊กแคมเปญ 11.11 และ 12.12 ซึ่งทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จเป็นอยางมาก

นอกจากนี้ผลจากการเพิ่มประสทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการ sourcing สินค้าที่มีคณภาพและต้นทุนที่ควบคุมได้ พร้อมทั้งยังได้ปัจจัยบวกจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นมาอยู่ที่ 54.4% ในปี 2562 จาก 51.4% ในปี 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมในอัตรา 0.62 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 8 พ.ค.2563 ขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค.2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พ.ค.2563

ราคาหุ้น SABINA ปิดตลาดวันที่ 22 ก.พ.2563 อยู่ที่ราคา 21.90 บาท -0.60 บาท หรือ -2.67%

ด้านบริษัท ไทยวาโก้ (WACOAL) มีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 336.07 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.80 บาท ลดลง 19.79 ล้านบาท หรือ 5.53% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 355.76 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.96 บาท

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการจำนวน 4,881.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.1 ล้านบาท หรือ 5.97% จากงวดปี 2561 มีจำนวน 4,606.05 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 9.82 ล้านบาท จากงวดปี 2561 มีกำไร 90.49 ล้านบาท

สำหรับราคาหุ้น WACOAL ปิดตลาดที่ 45.00 บาท -0.25 บาท หรือ -0.55%