หวย

ความจริงความคิด : รวยด้วยหวย ความจริงกับความหวัง

ข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ Customer Insights by TMB Analytics เมื่อปี 2018 รายงานถึงพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรรี่และหวย (ใต้ดิน) คนไทยว่า จาก คนไทยประมาณ 20 ล้านคน (1 ใน 4 ของคนไทย) ซื้อลอตเตอรี่และหวย แต่ละปีรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 2.5 แสนล้านบาท ซึ่งเยอะเท่าๆ กับเม็ดเงินลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน