สินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

“เปิดกว้างการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ลงทุนเองโดยตรง หรือ ใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ”

การประกอบธุรกิจ “สินทรัพย์ดิจิทัล” ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในช่วงแรกนับจากปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจฯ) ที่ได้รับใบอนุญาต 3 ประเภท คือ ศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้า มีจำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 2 แสนราย ขณะที่ปัจจุบันมีจำนวนบัญชีมากกว่า 2 ล้านบัญชี และมีประเภทผู้ประกอบธุรกิจฯ ที่หลากหลายมากขึ้น