ราคาน้ำมัน ปตท.

“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต. ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สต. ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่  8 มิ.ย.65

“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 80 สต. ยกเว้น E85 ขึ้น 50 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 80 สต. ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 50 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่  1 มิ.ย.65

“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 1 บาท ยกเว้นดีเซลพรีเมียมขึ้น 2 บาท

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลิตร 1 บาท ยกเว้นดีเซลพรีเมี่ยม ขึ้นลิตรละ 2 บาท ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 31 พ.ค.65

“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 40 สต.  ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 28 พ.ค.65

“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต. ดีเซลพรีเมี่ยม ขึ้น 2 บาท

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สต.  ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม ยกเว้นดีเซลพรีเมี่ยมขึ้น 2 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 24 พ.ค.65

“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 1 บาท E85 ขึ้น 60 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 1 บาท  ยกเว้น E85 ขึ้น 60 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 19 พ.ค.65

โออาร์-บางจาก ปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้น 0.60 บ/ลิตร ดีเซลพรีเมี่ยมB7 ขึ้น 1.40 บ./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก-บางจาก คอร์ปอเรชั่น ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยมB7 ลิตรละ 1.40 บาท ส่วนกลุ่มน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น ลิตรละ 0.60 บาท ส่วนน้ำมันอื่นในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 4 พ.ค. 65 เวลา 05.00 น.

“ปตท.-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 80 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 80 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 29 เม.ย. 65

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 50 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 2 เม.ย. 65

1 2