ราคาน้ำมัน

OR-BCP ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ลิตรละ 0.40  บาท  ส่วนกลุ่มดีเซลอื่นราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่  5 ธ.ค.66

OR-BCP ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ลิตรละ 0.40  บาท  ส่วนกลุ่มดีเซลอื่นราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่  22 พ.ย.66

OR-BCP ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์” และ ซูเปอร์เพาเวอร์ ดีเซล ลิตรละ 0.40  บาท  ส่วนกลุ่มดีเซลอื่นราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่  10 พ.ย.66

OR-BCP ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ลิตรละ 0.40  บาท  ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม ยก เว้น ซูเปอร์พาวเวอร์ B7 ปรับขึ้น 60 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 11 ต.ค.66

OR-BCP ลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 0.40 บาท มีผล 4 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ลิตรละ 0.40  บาท ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 4 ต.ค.66

OR-BCP ปรับลดราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ลิตรละ 0.50  บาท ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 27 ก.ย.66

OR-BCP ปรับลดราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ลิตรละ 0.50  บาท ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 23 ก.ย.66

OR-BCP ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์” และกลุ่มดีเซลขึ้นซูปเปอร์พาวเวอร์ B7 ลิตรละ 0.50 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 29 ส.ค.66

OR-BCP ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 70 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์” 0.70 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลขึ้นซูปเปอร์พาวเวอร์ B7 0.70 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 12 ส.ค.66

OR-BCP ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) – บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์” 0.40 บาท/ลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 5 ส.ค.66

1 2 3 16