ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ลิตรละ 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 40 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 29 พ.ย.64

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20-60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ลิตรละ 60 สตางค์ E85 ลด 40 สตางค์ ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 20-40 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 24 พ.ย.64

ด่วน…รีบเติม OR-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 40-60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สตางค์ มีผลวันที่ 19 ต.ค.64

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิดลง 30 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ลด 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 24 มี.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 30 สต./ลิตร  ยกเว้น  E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 6 ก.พ.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร E85 ขึ้น 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 40 สต./ลิตร-ยกเว้น  E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 64

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด 40 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลวันที่ 14 ม.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร E85 ขึ้น 30 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 50 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 6 ม.ค.นี้

1 2 3 10