ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิดลง 30 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ลด 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 24 มี.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 30 สต./ลิตร  ยกเว้น  E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 6 ก.พ.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร E85 ขึ้น 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 40 สต./ลิตร-ยกเว้น  E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 64

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด 40 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลวันที่ 14 ม.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร E85 ขึ้น 30 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 50 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 6 ม.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ลด 20 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 24 ธ.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร – E85 ขึ้น 40 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 60 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 27 พ.ย.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 25 พ.ย.นี้

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซิน 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ลด 20 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 19 พ.ย.นี้

1 2 3 10