“ระเบียงเศรษฐกิจ

“สภาพัฒน์” เดินหน้าพัฒนา “ระเบียงเศรษฐกิจ” 4 ภาค หนุนฟื้นศก.โตระยะยาว

HoonSmart.com>> “สภาพัฒน์” เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ชูประเด็นพัฒนา-แผนแม่บท “ระเบียงเศรษฐกิจ” 4 ภาค หนุนฟื้นเศรษฐกิจไทยระยะยาว ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท คาดการณ์ GDP เติบโตเฉลี่ย 5.8 %