พายุฮีโกส

ธพว.อุ้ม SME ประสบภัยพายุฮีโกส “พักหนี้ 6 เดือน-เติมทุนดอกเบี้ยต่ำ”

HoonSmart.com>> ธพว.ออก 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัยพายุโซนร้อนฮีโกส ให้สิทธิพักชำระหนี้ 6 เดือน และเติมทุนดอกเบี้ยต่ำพิเศษ นำไปใช้หมุนเวียนฟื้นฟูธุรกิจ