ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป

AIA ผนึกทรู ดิจิทัล กรุ๊ป วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกยกระดับบริการประกันภัย

HoonSmart,com>> “เอไอเอ – ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป” ลงนามความร่วมมือนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการตลาด เพื่อยกระดับการบริการ พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย