TPL คว้า 2 ใบรับรอง การันตีโลจิสติกส์ ระดับประเทศ

HoonSmart.com >> TPL คว้า 2 ใบรับรอง “ISO 9001:2015” และ “Q MARK” การันตีคุณภาพผู้ให้บริการ Logistics ระดับประเทศ

นายคมสหัสภพ นุตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล (TPL)  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา

สำหรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015  แสดงถึงมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS)   มีการรับมอบ ณ  สำนักงานใหญ่ โดยนายคมสหัสภพ  และนางสาวพัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำหน้าที่รับมอบ

วันเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับมอบสัญลักษณ์ Q Mark หรือใบรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จากกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย

นายคมสหัสภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า TPL มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมีมาตรฐาน ส่งสินค้าถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยบริษัทฯ เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก หลากรูปทรง

การได้รับ ISO 9001:2015 และ Q Mark นั้น ถือเป็นเครื่องรับรองมาตรฐานในประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าของ TPL อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการได้มาซึ่งใบรับรองต่าง ๆ จะต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบที่มีมาตรฐานสูงอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ TPL พร้อมก้าวเข้าสู่การขนส่งด้วยระบบ “Green Logistics” เพื่อลดมลภาวะในอากาศ ขานรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกด้วย