10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-1.96-0.1914.034.38
2ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-2.23-0.7213.423.82
3วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว1SMART-LTF-0.49-1.05-1.33-2.39
4เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-1.79-1.671.41-0.56
5แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T-2.83-2.7911.249.77
6เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวMIFLTF-0.94-3.668.57-2.22
7อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/30-4.90-3.923.68-2.27
8พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล TPRINCIPAL 70LTFD-T-3.79-4.397.100.37
9ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS-4.24-5.831.34-1.20
10แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-7.68-6.378.584.76

RMF - Quity_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGEDKKP TECH RMF-H8.3423.01----
2ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTTECHRMF-P8.4722.094.64--
3ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTTECHRMF-A8.4722.094.65--
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBRMNDQ(A)6.5419.69----
5กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF6.8815.69-11.783.18
6เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF4.6815.106.686.53
7ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTCHRMF-11.1514.40-15.87-10.72
8ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJAPAN(A)5.9913.29----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP7.3513.2810.707.54
10ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF6.7512.69.667.07

RMF - Allocation_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR0.610.880.600.39
2คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5CPRMF5-1.450.77-0.70-0.32
3คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2CPRMF2-0.18-0.210.180.50
4คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4CPRMF4-0.70-0.39-0.45-0.39
5คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3CPRMF3-0.90-0.46-0.62-0.64
6ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF-2.82-0.50-1.960.17
7บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2030 RMF-1.84-0.940.26--
8บัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพBMAPS25RMF-1.40-1.01----
9บัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพBMAPS55RMF-1.93-1.37----
10กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพKFHAPPYRMF-1.71-1.500.49-0.38

RMF - Fixed Income_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.432.141.071.51
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.532.12.022.34
3บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพBFRMF0.301.860.250.95
4ธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพT-NFRMF0.471.740.771.21
5กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.371.731.00--
6ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.421.671.131.53
7ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTFIRMF-B0.381.640.411.00
8ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.411.620.981.29
9ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.981.590.680.76
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.761.581.051.25

RMF - Othe_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-1.1915.760.007.89
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-1.6115.67-0.517.56
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-1.4614.97-0.057.36
4กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-1.6314.65-1.285.93
5ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H-1.6614.53-1.266.90
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGoldRMF-H-1.6613.97-0.987.34
7ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-1.5113.86-0.616.90
8ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-1.8913.57-1.306.90
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGoldRMF-UH5.2913.485.6710.46
10บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF5.2413.385.7610.52

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก