SSP ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังขอนขว้าง จ.ลพบุรี

 บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) จัดกิจกรรมสร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” นำทีมผู้บริหารโดย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  ชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และ ภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังของขว้าง จ.ลพบุรี  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการในการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังขอนขว้าง จ.ลพบุรี