“TM”ลุยศูนย์บริการผู้สูงอายุ สยายปีกสู่เวลเนสเซ็นเตอร์

HoonSmart.com>>เทคโนเมดิคัล (TM) พร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ ลุยโครงการ The Parents Nursing Home ศูนย์ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุครบวงจร ก้าวสู่การเป็น “Wellness Center” แบบครบวงจร

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล (TM) เปิดเผยว่า ในครึ่งหลังของปี 2566 บริษัทฯเดินหน้าโปรโมทโครงการ The Parents Nursing Home ศูนย์ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมี 50 เตียง ทั้งกลุ่มติดสังคมที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง กลุ่มติดบ้านที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องมีผู้ช่วยดูแล กลุ่มติดเตียงกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke และให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไป ที่ต้องการมาอยู่พักฟื้นหลังการผ่าตัด หรือหลังการคลอดบุตร และเตรียมเปิดบริการเพิ่มขึ้น คือ การดูแลแบบ Day care เป็นการให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ สำหรับผู้สูงวัยหรือประชาชนทั่วไป ด้วยกิจกรรมหลากหลายเพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของกาย ใจ อารมณ์ และมิติสัมพันธ์ด้านสังคม รวมถึงการเพิ่มบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการฟื้นฟูการนอนหลับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนให้บริการในรูปแบบสหคลินิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด เพื่อต่อยอดสู่โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด โดยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวสู่การเป็น “Wellness Center” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

ล่าสุดได้นำเครื่อง Brain wellness มาให้บริการ เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ หลับๆตื่นๆ ในช่วงกลางคืนบ่อยครั้งในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ หรือกลุ่มที่มีปัญหาจากอาการดังกล่าว จะช่วยให้นอนหลับได้นานขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯเตรียมขยายเตียงเพิ่มเป็น 90 เตียงในปีหน้า พร้อมทั้งการสร้างส่วนขยาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาล Parents Hospital ที่มีขนาด 28 เตียง โดยเน้นการให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด หลังผ่าตัดใหญ่ทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง คาดว่าภายในช่วงต้นปี 2568 จะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทำให้รองรับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ต้องการมาอยู่ บำบัดฟื้นฟูสุขภาพในประเทศไทย

“ในปี 2568 เป็นต้นไป The Parents จะมีบริการที่ครบวงจรมากขึ้น ทั้งสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนการบริบาล และโรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด รวมถึงแผนที่เตรียมขยายการต่อยอดสู่ธุรกิจ Senior Resident โดยในงวด 6 เดือนแรกมีรายได้จากการให้บริการบริบาลผู้สูงอายุแล้ว 4.03 ล้านบาท จากรายได้รวมของ TM ที่มีอยู่ 332.49 ล้านบาท”นางสุนทรี กล่าว