10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T3.3613.0215.7211.94
2พรินซิเพิล หุ้นระยะยาว TPRINCIPAL LTF-T-0.906.5110.221.15
3แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-1.275.3011.436.31
4กรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว ชนิด LTFKSLTF-L-3.534.616.970.36
5พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล TPRINCIPAL 70LTFD-T-0.574.536.950.90
6พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว TPRINCIPAL ELTF-T-1.084.528.69-0.16
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-1.634.0815.145.61
8อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/30-2.043.743.06-1.55
9เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวMIFLTF-1.863.605.83-1.75
10JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาวJB25 LTF-0.783.573.88-2.86

RMF - Quity_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFUSRMF19.7521.33----
2เคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGEDKKP TECH RMF-H28.3321.27----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP22.1720.2915.148.33
4ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTTECHRMF-P28.2719.80----
5ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTTECHRMF-A28.2719.80----
6ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF21.2119.3114.297.86
7กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF27.7818.79-6.092.38
8ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBRMNDQ(A)27.3218.42----
9ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBJERMF20.6118.3613.747.49
10เอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพMRENEWRMF6.1217.64----

RMF - Allocation_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF0.6411.0910.513.56
2พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF3.465.246.501.69
3ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM3-3.942.756.20-0.28
4ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF-3.702.207.33-1.58
5ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF2.892.091.302.34
6เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF2.851.881.612.58
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP2.961.75-2.270.32
8แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-6.171.169.242.36
9กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพKT25/75RMF-1.131.111.920.91
10เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR0.451.040.450.34

RMF - Fixed Income_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.812.072.152.30
2เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.701.941.151.45
3ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.711.761.131.47
4ธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพT-NFRMF 0.711.690.831.18
5ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.641.631.021.27
6บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพBFRMF0.481.620.280.91
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.521.611.07--
8แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.231.560.120.81
9แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.771.521.461.49
10ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTFIRMF-B0.461.510.390.94

RMF - Othe_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF0.387.57-1.957.41
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF0.237.36-2.427.07
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-0.447.12-2.526.55
4ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF0.176.41-3.036.37
5กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-0.036.32-3.135.45
6ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H0.186.29-3.206.43
7ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGoldRMF-H0.086.21-3.196.98
8ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-0.255.75-3.106.48
9วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-1.085.37-2.256.21
10วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P-1.085.36----

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก