บล.ดีบีเอสฯ จัดอบรมหัวข้อ “ก้าวแรกกับการซื้อขาย Futures” เสาร์ 5 ส.ค.

HoonSmart.com>> “บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จัดอบรม DBSV TFEX Training หัวข้อ “ก้าวแรกกับการซื้อขาย Futures” เสาร์ 5 ส.ค.66 ลงทะเบียน https://forms.office.com/r/zxP0wNBjG1

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จัดอบรม DBSV TFEX Training หัวข้อ “ก้าวแรกกับการซื้อขาย Futures” โดยนายเอกพล เจริญประเสริฐกุล CISA, CFP® ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ ในวันสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/zxP0wNBjG1

สอบถามเพิ่มเติม 02 857 7932 – 37