KSL ยอดขายดี-ราคาน้ำตาลพุ่ง Q2 กำไร 419 ลบ. หนุน 6 เดือนโต 28%

HoonSmart.com>>”น้ำตาลขอนแก่น” (KSL) เผยกำไรไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.86% รายได้ขายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลโต 2,111 ล้านบาท กว่า 51% จากงวดปีก่อนหลังปริมาณขายเพิ่มขึ้น ราคาขายส่งออกสูงตามตลาดโลก ด้านรายได้ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 30% หนุน 6 เดือนกำไร 956 ล้านบาท เติบโต 28%

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น (KSL) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.2566 มีกำไรสุทธิ 418.74 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.095 บาท เพิ่มขึ้น 0.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 415.15 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.094 บาท

ส่วนงวด 6 เดือนปี 2566 มีกำไรสุทธิ 956.38 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.217 บาท เพิ่มขึ้น 27.99% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 747.22 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.169 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลในไตรมาส 2 ปี 2566 จำนวน 6,2564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,111 ล้านบาท หรือ 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากปริมาณการขายน้ำตาลเพิ่มขึ้นและราคาขายส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณการขายน้ำตาลในไตรมาส 2 ปี 2566 มีจำนวน 296,190 ตัน เพิ่มขึ้น 55% และราคาขายน้ำตาลโดยรวมทุกช่องจำหน่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11% สาเหตุจากราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

ขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 377 ล้านบาท เป็น 490 ล้านบาท หรือ 30% สาเหตุจากปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสัญญาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากค่า FT ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 662 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 เป็น 907 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 37% ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 16% เป็น 14% ผลจากต้นทุนวัตถุดิบ (อ้อย) ที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ส่วนต้นทุนในการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท เป็น 199 ล้านบาท หรือ 79% จากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขายส่งออก โดยมีความสัมพันธ์กับปริมาณการขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น