บลจ.จับตางบ STARK 16 มิ.ย. จ่อฟ้องค่าเสียหายป้องนักลงทุน

HoonSmart.con>> สมาคม AIMC จับตา STARK ส่งงบ 16 มิ.ย.นี้ กรณีพบตกแต่งบัญชี เตรียมฟ้องร้องชดเชยค่าเสียหาย ยกเคสในต่างประเทศเทียบเคียง พร้อมเสนอ 5 แนวทางเพิ่มความเชื่อมั่นและปกป้องอุตสาหกรรม เผยหารือตลาดหลักทรัพย์-ก.ล.ต. นำบทเรียน MORE-STARK ศึกษา พัฒนาเครื่องมือแจ้งสัญญาณเตือนกรณีทุจริต ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรัดกุมมากขึ้น พร้อมใช้เครื่องมือสกัดข้อมูลไม่เป็นความจริงบนโซเชียล ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ง STARK ชี้แจงความคืบหน้าส่งงบปี 65 จัดทำ Special Audit ภายใน 13 มิ.ย.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีการลงทุนของกองทุนในบริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ STARK ส่งงบการเงินในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ เพื่อจะได้หารือกับบริษัทสมาชิกพิจารณาขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป พร้อมมั่นใจในกระบวนการลงทุนที่มีความเป็นมืออาชีพ รัดกุม โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมเน้นย้ำการมีมาตรฐานที่ดีระดับสากลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ตลท.สั่ง STARK ชี้แจงการทำงบปี 65-ดำเนินการต่าง ๆ ภายใน 13 มิ.ย.