เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2022-2023

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2022-2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนประจำประเทศไทย ของสถาบัน Limra Loma Asia /Pacific ให้เกียรติมอบรางวัล โดยรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2022-2023 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในการพัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญตามมาตฐานสากล ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่