5 เดือนเงินไหลออกกองทุนหุ้นไทย 1.3 หมื่นล. “หุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ผลตอบแทนสูง

HoonSmart.com>> กองทุนหุ้นไทย 5 เดือนแรก เงินไหลออกสุทธิ 1.3 หมื่นล้านบาท เปิดผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กเฉลี่ย 10.4% แกะพอร์ตลงทุน “หุ้นหมวดเทคโนโลยีและสินค้าอุตสาหกรรม” สัดส่วนสูง หนุนผลตอบแทนชนะกองทุนหุ้นขนาดใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 5.5% ชู “กองทุนเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล” (M-MIDSMALL-D) แชมป์กองทุนกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็ก อยู่ที่ 38.46%