TERA – ยิื่นไฟลิ่ง

“เทอร์ราไบท์ พลัส” ไอทีครบวงจร ยื่นไฟลิ่ง IPO 90 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

HoonSmart.com >> “เทอร์ราไบท์ พลัส” ผู้ให้บริการไอทีครบวงจร ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 90 ล้านหุ้น   ระดมทุนขยายธุรกิจ โดยมี APM เป็นพี่เลี้ยงเข้าตลาด mai