TBSP – เล็งเพิ่มฟรีโฟลท หุ้น

TBSP เล็งเพิ่มฟรีโฟลทหุ้น สะท้อนราคาแท้จริง

HoonSmart.com>>“ทีบีเอสพี”เตรียมปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ฯ ใหม่ หลังกลุ่ม SABUY เข้าถือหุ้นใหญ่ พร้อมเล็งเพิ่มสภาพคล่องหุ้น สะท้อนราคาที่แท้จริง